Camera Interactiva

Event

Creativity Lab tijdens het Nederlands Film Festival: Impact & Verantwoordelijkheid

Nederlands Film Festival, 23 september, 14:00-16:00h, Postkantoor Neude, Utrecht

Tegenwoordig heeft iedereen het over impact: van maatschappelijk betrokken documentaires tot politici die spreken over de noodzaak van geëngageerde kunst en het maatschappelijk belang van onderzoek. Binnen deze discussie staat het maatschappelijk en economisch nut van de kunst en de geesteswetenschappen centraal. Het Camera Interactiva Creativity Lab, georganiseerd door het Nederlands Film Festival en het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht, zal daarom gaan over de volgende vragen: Wat is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar en de academicus? Hoe wordt onderzoek gebruikt om impact in de kunsten teweeg te brengen, of andersom? Op welke manieren zijn we verantwoordelijk voor de hoofdpersonen en ‘onderwerpen’ van onze verhalen als kunstenaar en onderzoeker? Hoe kunnen we de maatschappelijke waarde van impact eigenlijk meten? Tijdens dit Creativity Lab zullen verschillende onderzoekers en professionals hun visie op impact toelichten, gevolgd door een discussie met het publiek.

Het lab in een onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma Camera Interactiva en neemt het winnende project ‘Limbo Citizen‘ als een uitgangspunt voor discussie.

Voor meer informatie zie het NFF website of Facebook evenement.